Egenremiss

Om du tillhör Stockholms läns landsting och vill ha bedömning eller behandling av hudspecialist, men inte har någon remiss från din husläkare, kan du söka vård hos oss direkt på eget initiativ. Om du är orolig över födelsemärken eller andra hudförändringar (cancermisstanke), eller om du har hudproblem såsom acne eller eksem, kan du som regel boka tid hos oss direkt via telefon på 08-711 34 00. I vissa fall behöver vi dock få in en egenremiss/egenanmälan via post innan vi kan boka in dig. Du får information om vad som gäller i ditt fall när du kontaktar kliniken. Om du inte tillhör Stockholms läns landsting kan vi inte ta emot dig inom ramarna för vårt vårdavtal, och vi måste då vi tyvärr hänvisa dig till annan privat vårdgivare.

En egenremiss ska innehålla ditt namn, personnummer, adress, telefon, information om dina symtom eller din sjukdom och varför du söker behandling hos en specialist. Ju noggrannare du är i din beskrivning, desto lättare blir det för oss att bedöma ditt vårdbehov.
För att göra det enklare för dig att skriva en egenremiss, samt för att säkerställa att alla nödvändiga uppgifter finns med, finns det en mall för egenremiss längst ned på denna sida som du kan ladda ned i PDF-format.
Du väljer själv om du vill fylla i formuläret på datorn och sedan skriva ut det, eller om du vill skriva ut mallen och sedan fylla texten i för hand. I båda fallen krävs dock en underskrift av dig.
 
Den färdiga egenremissen skickar du sedan till Hudläkartjänst per post eller fax (08-510 65 059).
Den får inte skickas via e-post av sekretesskäl.


Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90 C, 10 tr
111 64 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00
Fax: 08-510 65 059
E-post: info@hudlakartjanst.se


© Copyright 2017 Hudläkartjänst. Producerad av Piliz Mfl

Top