Bedömning och kallelse

Så fort vi har tagit emot din egenremiss kommer den att registreras. Sedan görs en bedömning av om ditt problem bör behandlas av specialistläkare inom landstingsvården, eller om man i stället rekommenderar bedömning/behandling av husläkare, privat hudläkare (för icke medicinska problem), eller egenvård. Vi kontrollerar också att du tillhör Stockholms läns landsting. Om det bedöms att du är i behov av specialistvård följer sedan en värdering av hur ditt ärende ska prioriteras. Egenremisser bedöms och prioriteras enligt samma riktlinjer som en remiss från husläkare.
 
Så fort din egenremiss har registrerats och bedömts, kommer du via post eller telefon att få en remissbekräftelse som visar att vi har tagit emot din remiss. Om du blir kallad till konsultation med hudspecialist kommer datum och tid för ditt besök att framgå av bekräftelsen. Om du i stället hänvisas vidare till husläkare, privat hudläkare, eller egenvård, kommer detta att framgå.
 
Om du inte har möjlighet att komma på konsultation vid det tillfälle som framgår av remissbekräftelsen, är vi tacksamma om du hör av dig snarast möjligt, gärna via telefon, för ombokning av din tid.
 
Mer information om ombokning och avbokning finner du längre ned på sidan.


Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90 C, 10 tr
111 64 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00
Fax: 08-510 65 059


© Copyright 2018 Hudläkartjänst. Producerad av Piliz Mfl

Top