Vårdgaranti

Enligt vårdgarantins tidsgränser inom Stockholms läns landsting får det ta högst 30 dagar att få konsultation med hudspecialist från det att en remiss är skickad av läkare. Eventuell behandling inom specialistvården ska inledas snarast möjligt – som senast 90 dagar efter beslut om behandling.


Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90 C, 10 tr
111 64 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00
Fax: 08-510 65 059


© Copyright 2018 Hudläkartjänst. Producerad av Piliz Mfl

Top