Miljöpolicy

 

Hudläkartjänsts miljöpolicy innebär att verksamhetens mål är att bedriva en verksamhet som har minsta möjliga negativa inverkan på vår miljö, utan att påverka vårdkvaliteten.

  • All personal skall vara delaktiga i denna strävan efter att uppnå, och på sikt förbättra verksamhetens miljöprestanda.
  • Genom att återkommande mäta och evaluera verksamhetens miljöpåverkan kommer vi fortlöpande att kunna optimera driften, så att minsta möjliga miljöpåverkan uppnås.
  • I samband med ledningens genomgång en gång per år sätts nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.
  • Resor, inköp samt övriga aktiviteter inom verksamheten kommer att kontrolleras, evalueras och optimeras, för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vi ska arbeta för ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten samt verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning.
  • Vi ska i möjligaste mån i det dagliga arbetet välja varor, metoder och tjänster så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt

Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90 C, 10 tr
111 64 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00
Fax: 010-150 55 49


© Copyright 2018 Hudläkartjänst. Producerad av Piliz Mfl

Top