Miljöpolicy

 • Hudläkartjänsts miljöpolicy innebär att verksamhetens mål är att bedriva en verksamhet som har minsta möjliga negativa inverkan på vår miljö, utan att påverka vårdkvaliten. 
   
 • Vi skall i alla delar följa gällande lagar och föreskrifter från myndigheter och uppdragsgivare.
   
 • All personal skall vara delaktiga i denna strävan efter att uppnå, och på sikt förbättra verksamhetens miljömål. 
   
 • Genom att återkommande mäta och evaluera verksamhetens miljöpåverkan, så kommer vi fortlöpande att kunna optimera driften, så att minsta möjliga miljöpåverkan uppnås.
   
 • I samband med ledningens genomgång en gång per år sätts nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.
   
 • Resor, inköp samt övriga aktiviteter inom verksamheten kommer att kontrolleras, evalueras och optimeras, för att uppnå minsta möjliga miljöåverkan.
   
 • Vi ska arbeta för ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten samt verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning.
   
 • Vi ska i möjligaste mån i det dagliga arbetet välja varor, metoder och tjänster så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt

Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90 C, 10 tr
111 64 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00
Fax: 08-510 65 059
E-post: info@hudlakartjanst.se


© Copyright 2017 Hudläkartjänst. Producerad av Piliz Mfl

Top