Hudläkartjänst välkomnar Patienter från hela Sverige

Tack vare den nya patientlagen så är patienter välkomna med eller utan föregående remiss även från andra landsting än Stockholm, dock krävs remiss från husläkare om du är skriven i följande län: Dalarna, Härjedalen, Jämtland och Västerbotten. Remissen kan dock även utfärdas av husläkare i Stockholm, inte bara från hemlandstinget. Välkomna Sverige! Vi återfinns bara en rulltrappa upp från Centralstationen i Stockholm, på Klarabergsviadukten intill Cityterminalen.


Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90 C, 10 tr
111 64 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00
Fax: 08-510 65 059
E-post: info@hudlakartjanst.se


© Copyright 2017 Hudläkartjänst. Producerad av Piliz Mfl

Top