Hudläkartjänst välkomnar Patienter från hela Sverige

Tack vare den nya patientlagen så är patienter välkomna med remiss även från andra landsting än Stockholm. Remissen kan även utfärdas av husläkare i Stockholm eller via digital vårdcentral, inte bara från hemlandstinget. Välkomna alla! Vi återfinns bara en rulltrappa upp från Centralstationen i Stockholm, på Klarabergsviadukten intill Cityterminalen.


Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90 C, 10 tr
111 64 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00
Fax: 08-510 65 059
E-post: info@hudlakartjanst.se


© Copyright 2018 Hudläkartjänst. Producerad av Piliz Mfl

Top