Avbokning, ombokning (ändring) av tid, samt uteblivet besök

Om du fått en kallelse, men vill avboka din tid, eller om inbokad tid inte passar så att du vill omboka (ändra) din tid, måste vi få besked om detta per telefon minst 24 timmar innan ditt inbokade besök. Detta gäller även om du blir sjuk eller får andra förhinder. Om vi får besked om din av- eller ombokning mindre än 24 timmar före ditt inbokade besök räknas detta som ett uteblivet besök, och vi tar då ut en avgift motsvarande kostnaden för ditt besök. Denna avgift får du betala även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år.

Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök. Vid uteblivet besök sätts du i de flesta fall åter in på väntelistan, i annat fall får din läkare, eller du själv, inkomma med en ny remiss.

Om du inte kommer fram på telefonen under telefontiden, eller om du ringer när telefontiden är slut för dagen, går det bra att lämna meddelande om din av- eller ombokning på telefonsvararen.

  • Datum och klockslag för varje meddelande noteras automatiskt, vilket gör att du inte debiteras för uteblivet besök om ditt meddelande inkommit i tid.
  • I meddelandet bör du nämna om det gäller en av- eller ombokning, namn, personnummer.
  • Tala långsamt och tydligt så att vi kan koppla ditt meddelande till din bokning, annars kan den inte registreras.

Om ditt meddelande gäller en ombokning kommer du att kontaktas för bokning av ny tid. Av- eller ombokning kan inte ske via e-post.


Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90 C, 10 tr
111 64 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00
Fax: 010-150 55 49


© Copyright 2022 Hudläkartjänst. Producerad av Piliz Mfl

Top