Behandling av åldersvårtor/leverfläckar/fibrom

De flesta och vanligaste hudförändringarna är helt ofarliga, men man kan ändå uppfatta dem som mycket störande. Vissa kliar, skaver eller går sönder när man rakar eller kammar sig, och andra tycker man bara är missprydande. Det är alltid hudförändringens typ som avgör vilken borttagningsmetod man kan använda sig av. I många fall kan de avlägsnas direkt i samband med den inledande konsultationen, i andra fall krävs en separat operationstid. Det är framförallt borttagningsmetoden, men i vissa fall också antalet förändringar och deras placering, som avgör hur mycket behandlingen kommer att kosta.

Innan man kan påbörja/boka en behandling måste läkaren konstatera vilken typ av förändring det rör sig om, vilket kräver en konsultationstid (läkartid). Kostnaden för enbart en konsultation (utan behandling) är 2.000 kr. Om man kan utföra behandlingen direkt i samband med konsultationen (vilket är det vanligaste), blir totalpriset (läkartid+behandlingskostnad) mellan 3.000 och 3.500 kr. Om det krävs kirurgi för att avlägsna en förändring, hinner man inte med det under konsultationstiden, utan man måste komma tillbaks vid ett senare tillfälle för operationen. Kostnaden blir då 2.000 kr för den inledande konsultationen, och operationskostnaden startar sedan på 4.500 kr för borttagandet av en hudförändring. 

Du finner mer information om borttagning av hudförändringar här på StellaKlinikens hemsida.


Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90 C, 10 tr
111 64 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00
Fax: 010-150 55 49


© Copyright 2022 Hudläkartjänst. Producerad av Piliz Mfl

Top