För vårdgivare

Välkommen med era remisser till oss på Hudläkartjänst. Vår strävan är att kunna erbjuda tid så snart som möjligt inom ramen för vårdgarantin. Vi följer regionens riktlinjer gällande handläggning på olika vårdnivåer som finns att läsa på www.viss.nu.

Remisser sändes till:

Hudläkartjänst Klarabergsviadukten 90C, 10 tr 11164 Stockholm

Telefon: 08-711 34 00

E-post: info@hudlakartjanst.se