Kom i kontakt med oss

Adress:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90
111 64 Stockholm

Info-mejlen är enbart avsedd för allmänna frågor. Personuppgifter och eller patientuppgifter får ej skickas eller tas emot via e-post utan kommer därför att raderas utan att bearbetas. Gällande bokningar, receptförnyelse eller enskilda patientärenden så hänvisar vi till vår bokningstelefon 08-711 34 00 alternativt 1177.se Vårdguiden där meddelande kan sändas under ”Kontakta mig”, tider avbokas samt receptförnyelse begäras.

Telefon: 08-711 34 00, vardagar måndag-fredag 8:00-12:00.

Remisser sändes till:
Hudläkartjänst
Klarabergsviadukten 90
111 64 Stockholm